Business Intelligence

Vi har lång erfarenhet av BI-lösningar med såväl eget utvecklat koncept som system gjorda med QlikView. Kontakta mig så berättar jag mer!